Skriv ut

Organisation

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Om oss

Naboer AB - ett gränsöverskridande utvecklingsbolag

Företaget har 13 offentliga ägare i Jämtlands län och Tröndelags fylke som består av fylkeskommun, regionförbund och kommuner. I bolagets styrelse kommer ledamöterna oftast från aktieägarnas politiska sfär.

Nätverken är bolagets viktigaste tillgång. De har arbetats upp under många år och vårdas och underhålls efter bästa förmåga. Nätverken kan också ha skiftande karaktär som t ex nätverk mellan de offentliga ägarna, aktörer inom gränsfjällen eller ungdomsfrågor, organisationer inom turism m fl.

Naboer AB har sitt kontor centralt Östersund i "Gamla skolan" där även Turistbyrån i Östersund finns inhysta.