Skriv ut

Nabokonferens i Åre 21a maj, 2104.

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Pågående aktiviteter

 

21a maj arrangerade Naboer AB en Nabokonferens på Holiday Club i Åre, med framtidsfokus avseende samverkan och utveckling i och mellan Jämtland och Tröndelag.

Huvudmålgruppen för konferensen var representanter för Naboer AB:s 15 offentliga ägare. Detta inkluderar både politiker och tjänstemän som har intresse i frågorna. Dessutom inviterades även andra aktörer som har speciellt intresse i gränsöverskridande arbete. 

Det deltog ca 40 personer på konferensen och i efterhand gavs det många positiva gensvar.

Ordförande i Naboer AB, Kjetil Aarstad öppnade Nabokonferensen.


Ca 40 deltagare var på plats och engagemanget var stort.


Programmet såg ut så här:

12:30     Nabokonferens – framtidsfokus för Jämtland och Tröndelag

              Öppnas av Kjetil Aarstad ordförande i Naboer AB.

Moderator: Lennart Adsten, VD Naboer AB.

12:40     Nya Interregprogrammet

              Sidsel Trønsdal, Nord-Tröndelag fylkeskommune, och Kari Mette Elden, Sör-Tröndelag fylkeskommune, båda representerar Interregsekretariatet i Nordens Gröna Bälte.

13:10     Vad är huvuddragen i de regionala utvecklingsstrategierna?
- Likheter och olikheter i Tröndelag och Jämtland

              Ulf von Sydow, Områdeschef Attraktion och livsmljö på Regionförbundet Jämtlands län, Ole Harris Hanssen, seniorrådgiver i Sör-Tröndelag fylkeskommune och Ragnhild Vist Lindberg, rådgiver i Nord Tröndelag fylkeskommune.
 

13:50     Naboer AB som interregionalt utvecklingsverktyg

              Thomas Hägg, Regionförbundet Jämtlands län, och Randi Reese, Sör-Tröndelag fylkeskommune, politiker och styrelserepresentanter i Naboer AB.

14:10     Färsk näringslivsanalys tar temperaturen på Jämtland

              Erik-Widar Andersson, planerings och programansvarig på Regionförbundet Jämtlands län.

 

14:40     Kaffe

 

Exempel på insatsområden som kan utveckla interregionala mervärden:

15:10     Gemensamma handelskontor i framtiden

              Det finns tankar om att med näringslivets engagemang, utveckla utbytet mellan Jämtland och Tröndelag, kanske genom handelskontor.

              Anders Byström, regiondirektör, Regionförbundet Jämtlands län.

15:40     Fokusområden för SÖT

              Tomas Arvidsson och Kjell Inge Stellander, båda projektledare för SÖT/Green Highway, berättar om hur samarbetsgrupperna i Green Highway och SÖT-projektet resonerar kring nästa steg.

 16:00     Värdet av ett arrangemang

              St Olavsloppet och förädlingen av ett 27-årigt motionslopp som bidrar till ökad folkhälsa, stärkt föreningsliv men även till näringslivsutveckling. 

              Mattias Jaktlund, projektledare Naboer AB.

16:20     Tågförbindelser över gränsen – vad blir nästa steg? 

              Det har gjorts mycket inom järnvägssektorn mellan Trondheim och Östersund de senaste åren. Vilken hållplats är vi på nu och var ska vi?

              Milian Myraunet, daglig leder Elbanen STS.

16:45     Vaernes Lufthavn i ett jämtländskt framtidsperspektiv

              Att Jämtland skulle kunna dra ännu mer nytta av Vaernes flygplats i framtiden är uppenbart. Men hur skulle detta kunna ske?

              Per Jarle Ingstad, Avinor Lufthavnsjef, Trondheim lufthavn.

17:10     Tankar kring utveckling av samarbetet Storlien-Meråker

              Planer kring ökad samverkan i området Meråker - Storlien. Jan Andersson, näringslivschef Åre kommun.
 

17:30     Uppsummering

              Resonemang om prioriteringar och möjligheter till interregionala mervärden de närmaste åren.
Erik-Widar Andersson, diskussionsledare.

18.00     Konferensen avslutas

 

18:45     Middag på Holiday Club, Åre
Skriv ut

Nabotur 20-22 augusti 2013

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Pågående aktiviteter

20-22 augusti genomfördes en Nabotur med gränsöverskridande tema. Syftet var att representanter för aktieägarna i Naboer AB ska träffas och dessutom programmässigt få gränsöverskridande input.

Det var 13 nöjda resenärer som fick ta del av följande ämnesblock under vägs: Utvecklingen i Åre, Gränsfjällen, Kulturhistoria i Innherred samt kommunikationsfrågor över gränsen.

Programmet var:

Tisdag 20/8

 10:00              Registrering och kaffe i Åre.

 10:45              Regionförbundet i Jämtland berättar om sin verksamhet och koppling till Tröndelag.

 11:15              Nya Interregprogrammet

 11:45              Lunch

 12:45              Åre destination AB och Skistar berättar om pågående och framtida satsningar. Även en                          inblick i norska gästers betydelse för området.

 14:00              Bussresa till Storulvån. 

 15:00              Kaffe och incheckning.

 15:45              Tema Gränsfjällen med ämnen som:

                      - Ny nationalpark på svensk sida

                      - Ny Sylstation och STF’s samarbete med TT

                      - Plattform Sylarna 

                      - Utmaningar för renskötseln

- Satsningar i Roltdalen/Skarvan

                      - Forskning i området

 19:00              Middag med social samvaro och underhållning

                       Boende på Storulvån fjällstation

 

 

Onsdag 21/8

 07:00              Frukost och utcheckning

 08:00              Fjällpromenad till granen Old Pompe 5 700 år gammal.

 08:45              Resa mot Stiklestad. Korta stopp och guidning under vägs längs med den anrika                                  Skalstugevägen.

 12:30              Lunch på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

 13:15              Information om nyheter och kort visning av Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

 14:15              Avresa mot Stjördal

 15:00              Kaffe och incheckning på hotell i Stjördal.

 15:30              Tema tillgänglighet:

                      - Vaernes som flygtrafiknav för regionen.

                      - Vad händer nu Elbanen STS?

- Kan uppgradering av E14 bidra till ökad tillväxt?

 18:00              Middag

  Torsdag 22/8

 07:00              Frukost, utcheckning och hemresa.

Skriv ut

Yttrande avseende Mittbanan

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Pågående aktiviteter

Naboer AB skrev 131211, ett brev till Näringsdepartementet, Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverket, Generaldirektör Gunnar Malm och Riksdagens trafikutskott, Ordf. Anders Ygeman.

Anledningen till yttrandet vara att Trafikverket den 29 november blev tvungna att helt stänga Mittbanan p g a av sättningar i banvallen. Detta skedde på en plats mellan Storlien och norska gränsen. När man tidigare rustade upp den svenska sträckan av Mittbanan, blev denna korta bit mot gränsen ej uppgraderad. Konsekvenserna ser vi nu när det råder totalstopp i tågtrafiken. Ingen vet hur länge detta stopp kommer att bli. Dessutom finns ej några svenska medel avsatta till förbättringar varför detta kan bli en flaskhals i de totala satsningarna på Mittbanan och de tänkta positiva effekterna kan bi lidande både på kort och lång sikt.

Naboer AB uppmanar därför Näringsdepartementet, Trafikverket och Regeringens trafikutskott, att skyndsamt vidta åtgärder som gör att tågtrafiken snarast kommer igång igen och att en uppgradering sker så att även helheten efter norska sidans elektrifiering blir så lyckad som vi hoppas på.

 

Skriv ut

Missing Green Link (MGL) - Elbanen STS

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Pågående aktiviteter

I början på 2012 blev Naboer AB ombedd att hjälpa till med att skapa ett Interregprojekt åt fylkeskommunerna i Nord- och Sör-Tröndelag samt Regionförbundet Jämtlands län. Syftet är att påskynda en elektrifiering av Meråkerbanan och Tröndebanan. Skulle man lyckas med detta så är mervärdet för regionen mycket stort både inom gods och persontrafik med tåg men även miljömässigt.

Arbetet kan delas in två huvudrubriker:
1. Etablera och utveckla verksamheten i en nybildad gränsöverskridande förening Elbanen STS, vars
syfte är att verka för en elektrifiering av järnvägen och att vara behjälplig för att förädla den östvästliga
transportkorridoren på sikt. Tanken är att projektet blir en stor del eller hela föreningens
verksamhet under själva projekttiden.
2. Föreningen/projektet ska sedan förbereda och påskynda elektrifieringen genom att bistå att en
detaljplanprocess och övriga nödvändiga processer genomförs så snart som möjligt. Dessutom
ska föreningen/projektet bedriva en aktiv lobbying så att så att nödvändiga investeringsbeslut
kan fattas.

Mer information finns på www.stfk.no/elbanen